IX. EJERCongress 2022, Anı Yayıncılık ve Ege Üniversitesi iş birliği ile İzmir’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kongrenin ana teması “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi” olarak belirlendi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de ülkemizin ve farklı ülkelerin tecrübelerinden yola çıkarak ağırlıklı olarak eğitim bilimleri alanından bilim insanlarını bir araya getirip araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını, bu araştırma ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız. Kongrede; panellere, çalıştaylara, keynote’lara ve kapsamlı araştırmalara yer verilecek. Kongre sunum dilleri yine Türkçe ve İngilizce olacak.

EJERCongress, bilimsel platformlara ve çağın gereksinimlerine gözünü kapatmak istemeyen herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz son 2 yıl pandemiye rağmen Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nde gerek katılımcı gerekse dinleyici olarak büyük ilgi gördü. Kongremizi on binin üzerinde dinleyici ve izleyici çevrimiçi (online) olarak takip etti. Böylece EJERCongress, ülkemizdeki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

IX. EJERCongress 2022’nin, koşulların pandemi sürecine uyarlanmasıyla yine çevrimiçi yapılması planlanmaktadır. Gönderilen ve kabul edilen bildiri özetleri kongreden hemen sonra “Bildiri Özetleri Kitabı” olarak yayınlanacak. Ayrıca, kongrenin ardından bildiri metinleri makale formatına dönüştürüldükten sonra hakemler tarafından değerlendirilerek “Tam Metin Bildiri Kitabı” olarak yayınlanacak. Başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgi ve duyuruları “Önemli Tarihler” menüsünden takip edebilirsiniz.

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek IX. EJERCongress’te siz değerli akademisyenleri ve araştırmacıları aramızda görmekten mutluluk duyarız.

IXth International Eurasian
Educational Research Congress