ANI YAYINCILIK

Kişisel Verilerin Korunması

Anı Yayıncılık Limited Şirketi (Yayınevi) ve www.aniyayincilik.com.tr tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Metin) amacı, Yayınevi’nin müşterileri ve çalışanları dahil, ilişkide bulunduğu kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Siz tüketicilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin bizimle paylaştığı tüm kişisel verileriniz Kanun’a, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına uygun bir biçimde üçüncü kişilere aktarılabilecek, belirli, sınıflandırmalar için kullanılabilecek ve Yayınevi’nin faaliyet alanı çerçevesinde sizlere bilgilendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla saklanabilecektir. Bu verileri saklamamızdaki amaç, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırabilmek, sizlerin isteklerine daha hızlı cevap verebilmek, ürünlerimiz hakkında şikayet ve memnuniyetlerinizi tespit edebilmek ve bu doğrultuda kendimizi geliştirmektir.

Yayınevi dilediği zaman bu metinde değişiklikler yapabilir ve yayınlayabilir.

Bu doğrultuda;

1- Söz konusu bu metin, Yayınevi ve www.aniyayincilik.com.tr tarafından hazırlanmıştır ve veri sorumlusu olarak aşağıda belirlenen çerçevelerde kişisel verileri toplayıp işleyebileceklerdir.

2- Kişisel veriler, metinde belirtilen amaçlar çerçevesinde elektronik ortamda doldurduğunuz formlar aracılığı ile gönderilen elektronik postalar, fakslar vasıtasıyla, Yayınevinin aranması veya yayınevi tarafından aranmanız durumunda sözlü olarak, Yayınevi tarafından yapılan çalışmalar, anketler, sosyal medya çalışmaları neticesinde veya Yayınevi ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler neticesinde yazılı olarak toplanabilir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde her ne kadar ürün alınmamış dahi olsa, Yayınevi tarayıcılarda bulunan çerezler vasıtasıyla çeşitli bilgilerinizi toplayabilir.

3- Yayınevi, bu metinde yer alan amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere her yolla elde ettiği kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kendi grup şirketleri ve iş ortakları ve talep halinde resmi mercilerle paylaşabilir ve bunlara aktarabilir.

4- Kişisel verileriniz tarafımızca güvenli bir şekilde korunmakta ve amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Fakat internet tarayıcımız üzerinden yönlendirilen başka sitelere girmeniz durumunda, bu sitelerin politikalarına dair Yayınevi herhangi bir taahhütte bulunamayacağından, kişisel verilerinizin korunmasına dair de o siteler adına size herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

5- Tarafımıza Kavaklıdere Mahallesi, Kızılırmak Caddesi, No: 10/A Çankaya/ANKARA TÜRKİYE 06680 adresine kimlik örneğinizi ekleyerek ıslak imzalı dilekçe ile veya info@aniyayinclik.com.tr adresine elektronik veya mobil imzalı bir dilekçeyle başvurarak;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi için Yayınevi ayrıca kimlik bilgilerinizi teyit etme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, dilekçenize iletişim bilgilerinizi (telefon numaranızı, adresinizi, TC kimlik numaranızı veya pasaport numaranızı, varsa elektronik posta adresinizi) açıkça yazmanız gerekmektedir. Ayrıca başkası adına bu bilgileri istemeniz durumunda dilekçeniz ekine bu bilgileri almaya yetkili olduğunuza dair vekalet örneğini eklemeniz gerekmektedir.

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz boşÜrünler Sayfası