Bilimin Doğası Gelişimi Ve Öğretimi

36,80Liste fiyatı46,00
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-270-4
  • Boyut : 16X24 cm
  • Sayfa Sayısı : 424
  • Baskı : Gözden Geçirilmiş 2.Baskı/ 2019
Editör/ler :

Bugün dünyada fen eğitiminin en önemli amaçlarından biri "Bilim okuryazarı olan bireyler yetiştirebilmek" olarak açıklanmaktadır. Bilim okuryazarı bireyin özelliklerinden biri de bilimin doğası özelliklerini anlamaktır. Bilim eğitimi reformlarının en tutarlı mesajlarından biri "Öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarını geliştirmek" olarak açıklanmıştır, ancak bilimin doğasını anlayabilen bireyler yetiştirmek için de bilimin doğasına yönelik gelişmiş düzeyde görüşlere sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. "Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi" kitabı ile yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programının belirlediği vizyona ulaşmada önemli bir role sahip olan fen bilimleri öğretmenlerinin bilime ve bilimin doğasına olan bakış açılarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan kitap; eski çağlardan günümüze tarihsel bir bakış içerisinde ve bilim felsefesi ışığında, bilimin ne olduğu, bilimin doğasının ortaya çıkışının ve değişen yüzünün yansıtıldığı, bilimin doğasının nasıl öğretileceği ve sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin öneminin açıkça ifade edildiği; bilimsel bilgi üretiminde gözlemin oynadığı rolün açıklandığı, bilimin toplumsal katılım açısından irdelendiği, bilimin doğasının öğretiminde kullanılan etkinliklerin tanıtıldığı ve son olarak öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin özetlendiği bölümleri içermektedir. Bu kitabın bilim ve bilimin doğası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve lisansüstü öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yararlı olacağı ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: BİLİM NEDİR? NE DEĞİLDİR? 2. Bölüm: BİLİM FELSEFESİ 3. Bölüm: BİLİMİN DOĞASI, GELİŞİMİ VE DEĞİŞEN YÜZÜ 4. Bölüm: BİLİMİN DOĞASI VE GÖZLEM 5. Bölüm: BİLİM TOPLUMU VE FEN (BİLİM) OKURYAZARLIĞI 6. Bölüm: BİLİMİN DOĞASINININ ÖĞRETİMİNDE KURAMDAN UYGULAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 7. Bölüm: BİLİMİN DOĞASI VE BİLİMSEL SORGULAMA İLİŞKİSİ 8. Bölüm: BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK KONULAR 9. Bölüm: BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ETKİNLİKLER 10. Bölüm: BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

 
#
Tamam