Bilimsel Araştırma Yöntemleri

29,60Liste fiyatı37,00
KÜNYE
  • Yazar : DURMUŞ EKİZ
  • ISBN : 978-9944-474-75-7
  • Boyut : 16X24
  • Sayfa Sayısı : 226
  • Baskı : Genişletilmiş 5. Baskı/2017

İçerik olarak bu eserin temel amacı; sosyal bilimlerde olduğu gibi eğitim bilimlerindeki nitel, nicel ve eleştirel kuram yaklaşımlarını kuramsal ve pratik olarak tanıtmak, bu tür araştırma yapmaya istekli ve eğilimli olan bireyleri teşvik etmek ve onlara araştırma yürütülürken gerekli görülen veri toplama araçlarını sağlamaya çalışmaktır. Ayrıca, her üç araştırma yaklaşımının bilimsel bilgi üretme konusunda etkin olarak neden ve nasıl yararlanabileceğini felsefi ve pratik olarak ortaya koymak amaçlanmıştır.

 
#
Tamam