Çocuklar İçin Çok Kültürlü Eğitim

33,60Liste fiyatı42,00
KÜNYE
  • Yazar : PATRICIA G. RAMSEY
  • ISBN : 978-605-170-254-4
  • Boyut : 16 x 24
  • Sayfa Sayısı : 248
  • Baskı : 1. Baskı / 2018
Editör/ler :

ÖN SÖZDEN..
"Çok kültürlü eğitim, her çocuğun bütün farklılıklarıyla değerli kabul edildiği ve eşit gelişim fırsatına sahip olduğu bir eğitim sistemidir. Aynı zamanda bilinçli toplumlar oluşturulması adına tüm kültürlere karşı duyarlı olan ve farklılıklara saygı duyulan bütünleştirici bir eğitim politikasıdır. Çok kültürlü eğitimin amacı; özgür düşünen, sorgulayan, kendi kültürünü tanıyan ve aynı zamanda öz eleştiri yapabilen, farklı düşünce ve yaşam biçimlerine saygı duyan, farklılıkların zengin-lik olduğunu kabul eden bireylerin yetişmesidir. Bu amaçlara ulaşılması için erken çocukluk döneminden itibaren çok kültürlü eğitime başlanmalıdır.

Bu kitap, çok kültürlü eğitimin erken çocukluk döneminde gelişimsel açı-dan duyarlı yollarla nasıl yapılabileceğini açıklamaktadır. Kitabın ilk kısmında okul ve sınıf ortamında çok kültürlü eğitimin çeşitli yönleri ve uygulama ilkeleri açıklanmaktadır. İkinci kısımda ise toplum yapısında yer alan belirli ayrımların ve eşitsizliklerin çocukların yaşamlarını ve dünya görüşlerini nasıl etkilediği vurgu-lanmaktadır. Ayrıca çocukların kendileri ile ilgili eşitsizlikleri sorgulamaya nasıl teşvik edileceğine ilişkin örneklere de yer verilmektedir.

Kitabın yazarı Patricia Ramsey’in ön söz bölümünde belirttiği gibi daha ileri okumalar ve uygulama örnekleri için Teachers College Yayınevinin web site-sinden yararlanılabilir. Kitap içerisinde de birçok kez www.tcpress.com adresin-den ücretsiz olarak ulaşılabilecek ek kaynaklara vurgu yapılmaktadır. Yazar, ger-çek anlamda çok kültürlü sınıflar oluşturmak ve bunu uygulamalara yansıtmak için bu web sitesindeki materyallerin incelenmesi ve kitapla birlikte kullanılmasını önermektedir.

Bu kitabın çevrilmesine, lisansüstü düzeyde verdiğim “Erken Çocukluk Eği-timi Politikaları ve Sürdürülebilirlik” dersinde karar vererek ilgili alan uzmanlarına ulaştım. Bilgi birikimlerini, son derece titiz ve başarılı bir şekilde çeviri sürecine yansıtan bölüm çevirmenlerine, özenle çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın yazıldığı sosyo-kültürel ve ekonomik bağlamı dikkate almamda engin bil-gisini ve görüşlerini esirgemeyen değerli eşim Beytullah Yıldız’a da teşekkürü bir borç biliyorum.

Son olarak, “Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve Öğretim Ço-cuklar için Çok Kültürlü Eğitim” kitabının yayın haklarını alıp bizlere çeviriyi en iyi şekilde yapabilmemiz için yeterli zamanı sunan ve kitabın hazırlanmasında büyük çaba gösteren Anı Yayıncılık yetkililerine ve çalışanlarına tüm yazarlarımız ve kendi adıma şükranlarımı sunuyorum."

 
#
Tamam