Dil Eğitiminin Temel Kavramları

32,00Liste fiyatı40,00
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-511-8
  • Boyut : 16x24 cm
  • Sayfa Sayısı : 240
  • Baskı : E-KİTAP/ 2021
Editör/ler :
Bu kitap E-KİTAP olarak yayınlanmıştır.

〈Satın Al〉


Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dil eğitiminin diğer disiplinlerle olan ilişkisini yansıtan kavramlar yer almaktadır. İkinci bölümde dil becerilerinden biri olan dinleme becerisi; üçüncü bölümde konuşma becerisi; dördüncü bölümde okuma becerisi ve beşinci bölümde yazma becerisi ve bu alanların eğitimine yönelik kavramlar tematik bir anlayışla verilmiştir. Altıncı bölümde sözcük ve dilbilgisi eğitiminin; yedinci bölümde metin bilgisinin temel kavramları yer almaktadır. Sekizinci ve son bölümde dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan dil eğitimine aktarılan kavramlar üzerinde durulmuştur

 
#
Tamam