Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi

40,00Liste fiyatı50,00
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-170-7
  • Boyut : 16X24
  • Sayfa Sayısı : 464
  • Baskı : 1. Baskı / 2017
Editör/ler :

Dört temel dil becerisinden biri olan konuşma, hiç şüphesiz iletişimin en önemli ve yaygın aracıdır. Konuşma becerisinin güçlü oluşu, kişinin kendini daha iyi ifade edebilmesinin, doğal olarak da iletişimin daha kaliteli ve istendik boyutta gerçekleşmesinin temel anahtarlarındandır. Bu anahtarın işlemesi ise aile, sosyal çevre, medya vs. ile başlayan sürecin okullarda planlı bir biçimde geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden konuşma becerileri gelişmiş ve öğrencilerinin bu dil becerilerini geliştirmeyi bilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu öğretmen ihtiyacını fark eden ve çözüm noktasında inisiyatif almayı önemseyen bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu eserde, konuşma becerisinin kuramsal boyutuna ek olarak pratik uygulamaları eklemeyi, bu pratiklerin de nasıl gerçekleşmesi gerektiğini açıklamayı yeğlemiştir.

Bu düşünce, büyük bir dikkat ve titizlikle hazırlanan, aşamalı bir eğitimi öngören “Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi” kitabını ortaya çıkarmıştır. YÖK’ün de eğitim takvimi dikkate alınarak bu kitap on dört aşamadan/bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde iletişim konusu ele alınmış, iletişimin tanımı, süreci ve çeşitleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde konuşma ile ilgili temel kavramlar yer almaktadır.

 
#
Tamam