Eylem Araştırması El Kitabı

33,15Liste fiyatı51,00
KÜNYE
  • Yazar : ANDREW P. JOHNSON
  • ISBN : 978-605-5213-56-5
  • Boyut : 18,5 x 23
  • Sayfa Sayısı : 352
  • Baskı : 3. / 2019
Editör/ler :

**Akademik kopyası yoktur..

Bu kullanıcı dostu kitap, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmeninin bir eylem araştırması projesi düzenlemesi için gerekli olan her şeyi adım adım ve açık olarak vermektedir.

Eylem Araştırması El Kitabı’nın Dördüncü Baskısı, öğrencilere eğitim araştırmaları yöntemlerindeki nitel ve nicel araştırma tekniklerinde rehberlik eder ve konu seçme, verileri toplama, analiz etme ve sunma, alanyazın tarama ve rapor sunma olarak belirlenen sürecin tüm aşamalarını açıklamaktadır. Veri toplama teknikleri güncel otantik ölçme ve gerçek yaşama örnekleri tüm kitapta hayat bulmaktadır.

ÖZELLİKLER

Bu Baskıya Özgü Yenilikler

Bu kitaptaki yeni eklemeler ve değişiklikler aşağıdadır:
·Her bir bölümün sonuna eylem araştırması projeleriniz için yeni araştırma soruları eklenmiştir. Bunlar sizin yapabileceğiniz olası eylem araştırması projeleri için size fikirler verecektir. Ayrıca, kendi eylem araştırması sorularınızı düşünmeniz ve şekillendirmenize yardım için öneriler de ekledim.

YENİ! Yazarın www.AR-Johmson.com web sitesi vardır. Sitede her bir bölümle ilgili video sunumlar, eylem araştırması proje örnekleri, alanyazın taraması, eylem araştırması önerileri ve yüksek lisans tez yazım rehberleri, ek bilgiler ve akademik yazma ile ilgili bilgilendirici videolar, bilgisayarınıza indirebileceğiniz çeşitli kontrol listeleri, veri düzenleme çizelgeleri; meslekî gelişim kaynaklarına linkler ve kitabın bölümlerinin içeriklerinin genişletilmiş hali yer almaktadır.

Bölüm 5, kaynak tarama yazmakla ilgili yeni bilgileri içermektedir. Burada sizi kaynaklar bulma, not tutma, düzenleme, taslak yazma, kaynakça kullanma ve kaynakça sayfası yaratmaktan oluşan eylem araştırmasının tüm aşamalarına götüren adım adım bilgiler yer almaktadır.

Bölüm 6, e-posta görüşmeleri yapma, çevrimiçi anketler yapma ve çevrimiçi ortamları kullanmayı içeren çeşitli yeni veri toplama tekniklerini kapsamaktadır. Bölüm 6 ayrıca anketleri tasarlama ve uygulama için önerileri de içermektedir.

Bölüm 9, “Değerlendirme, Tanımlama ve Araştırma Önerme” bu baskı için yenidir. Buraya (a) Araştırmayı eğitimde kullanma ve suistimal etmekle ilişkili genel bir bakış, (b) Bilimsel temelli araştırmanın tanımı ve ilkelerinin anlatımı, (c) Nicel ve nitel araştırmayı değerlendirmek için özel rehberler, (d) Yorumlar bibliyografyasının anlatımı, (e) Araştırma projesinin anlatımı dahildir. Bu bölüme iki eylem araştırması önerisi de eklenmiştir.

Bölüm 10, nicel ve nitel verileri rapor etmek için gözden geçirilmiş önerileri içermektedir (şimdi tek bölümde düzenlenmiştir).

Bölüm 12, Akademik Yazım ve APA Yayınlama El Kitabı’nın 6. Baskısı ile ilgili önemli miktarda yeni bilgi içermektedir. Burada gramer, stille ilgili ögeler ve yanlılığı yok etmek için rehberlerle alakalı bilgiler yer almaktadır. Öğretim videolarıyla birlikte akademik yazmayla ilgili ek bilgiler yazarın web sitesinde bulunmaktadır.

Bölüm 13, eylem araştırmanızı sunmakla ilgili bilgileri içermektedir. Burada yeni bilgi, sunum planlama, genel platform veya sunum becerileri, etkili bildiriler ve PowerPoint sunuları yaratma için rehberler, etkili çevrimiçi video sunumları için öneriler yer almaktadır.

Bölüm 14, özetler ve tam yüksek lisans tezi yaratmakla ilgili yeni bilgiler içermektedir.

Bu baskıda, Ekler Bölümünde örnek eylem araştırması projeleri bulunmaktadır. Üç yeni eylem araştırması projesi yer almaktadır.

 
#
Tamam