Kuram Ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi

 
KÜNYE
  • Yazar : Mehmet ALVER - Üzeyir SÜĞÜMLÜ
  • ISBN : 978-605-170-616-0
  • Boyut : 16 x 24 cm
  • Sayfa Sayısı : 304 Sayfa
  • Baskı : 1.Baskı/2021
Editör/ler :

Bu kitap yalnızca E-KİTAP olarak yayınlanmıştır.

Bu kitabın E-KİTAP halini aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.

〈Satın Al〉

Ana dili öğretimi, ülkelerin önemle üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Çünkü bireylerin anlama ve anlatma becerilerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesinde, bilgiyi üretmeleri ve ürettikleri bilgiyi kullanabilmelerinde, akademik başarılarının artırılmasında, iletişim ve karar verme becerilerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesinde ana dili öğretimi anahtar bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda “Kuram ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi” kitabı, on iki bölüm olarak yapılandırılmıştır.

Kitabın birinci bölümünde ana dili edinimi ve öğretimi üzerinde durulmuştur. Bu bölümden sonra Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsviçre, Kanada, Kazakistan ve Rusya’da uygulanan ana dili öğretimi yaklaşım ve programları, ders materyalleri bilimsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Kitabın ana dili öğretimi ile ilgilenen araştırmacılara, lisans ve lisansüstü derslere kaynaklık edeceği ve bu yönüyle de alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 
#
Tamam