Oksford'un Öküzü Kelimelerin Şaşırtıcı Kökenleri

44,00Liste fiyatı55,00
KÜNYE
  • Yazar : KERİM DEMİRCİ
  • ISBN : 978-605-170-259-9
  • Boyut : 13,5 x 19,5
  • Sayfa Sayısı : 328
  • Baskı : 2.Baskı / 2019
Bu kitabın E-KİTAP halini aşağıdaki bağlantıdan temin edebilirsiniz

〈Satın Al〉

** Akademik Kopyası Yoktur..


Kelimelerin hangi köklerden geldiğini tahlil eden bu kitap bilimsel-lik ile popülerliği harmanlayan bilimsel-popüler bir çalışmadır. Bi-limselliğinin sebebi dilbilimin bir dalı olan etimoloji alanıyla ilgili olmasıdır. Akademik hassasiyet gerektiren bu alan artzamanlı yak-laşımı kullanarak kelimelerin kökenlerini inceler. Bu doğrultuda, kitabın ilk bölümde bilimsel etimoloji, ikinci bölümdeyse halk etimo-lojisi, akademik olarak tanıtıldıktan sonra bazı kelimelerin köken tahlilleri yapılmıştır. Kitabın popüler bir çalışma olmasının sebe-biyse doğrudan doğruya etimolojinin kendi popülaritesiyle ilgilidir çünkü dilin gramer yönü herkesin ilgisini çekmezken etimoloji, dil ile uğraşmayanların da ilgisini çekmektedir.

Bu kitapla, etimolojisi hiç bilinmeyen kelimeleri gün yüzüne çıkar-mak veya etimolojik sorunları çözüme kavuşturmak amacında de-ğiliz. Kökleri önceden büyük oranda tespit edilmiş olan kelimeleri, bunun farkında olmayan okuyucuyla buluşturmak istedik. Kelime-lerin geçirmiş olduğu fonolojik ve morfolojik değişim sürecini ay-rıntılarıyla anlatıp kitabı gereksiz yere şişirmedik. Mesela, Arapça kelimelerin kökleri verilirken Arapçanın kelime türetme kalıpla-rını, diğer ismiyle iştikak meselesini anlatma işine girmedik. Kitapta Türkçeye ekseriyetle batı dillerinden, Arapçadan ve Farsçadan ge-len kelimelerin kökeni ele alındı. Böylece herkesin ilk anda kökünü tahmin edemeyeceği kelimeler üzerinde yoğunlaşarak sürpriz de-recesini artırmaya çalıştık. Nihayetinde biraz eğlenme, biraz sürp-riz yaşama, biraz da bilgilenme amacındayız. Bu ve benzeri kitap-lara bakarak Türkçede hiç Türkçe kökenli kelime yok hissine kapıl-maya gerek yok çünkü dilimizde binlerce Türkçe asıllı kelime var. Doğrusu şu an kullandığımız Türkçenin ekseriyeti Türkçe kökenli kelimelerden oluşmakta. Aşina olmadığımız dillerden gelen keli-melerin kökenini tespit etmek daha şaşırtıcı olduğundan biz bu ter-cihi yaptık.

 
#
Tamam