Okuma Edimi

15,00Liste fiyatı18,75
KÜNYE
  • Yazar : Mehmet Ali BAHAR
  • ISBN : 978-605-170-380-0
  • Boyut : 16 x 24 cm
  • Sayfa Sayısı : 96 Sayfa
  • Baskı : 1. Baskı/ 2020
Bu kitap yalnızca E-KİTAP olarak yayınlanmıştır

〈Satın Al〉

Okuma edimi, yaşamın her alanında başvurulan temel iletişim yeterliliklerden biridir. Her geçen gün yeni bir okuryazarlık türü tanımlanmakta ve tanımlanan her okuryazarlık türüyle okuma ediminin niteliklerine yenileri eklenmektedir. Devletler, vatandaşların bu nitelikleri karşılayan okuma becerileriyle donanması için önemli yatırımlar yapmakta, ciddi desteklemelerde bulunmaktadır. Dil eğitimi alanına okuma edimiyle ilgili araştırmalar öncülük etmekte, okuma eğitimi alan yazını da günden güne genişlemekte ve derinleşmektedir.

Üstelik yalnızca dil eğitiminde değil, diğer birçok alanda çağın beklentilerine koşut olarak okuma edimi incelenmektedir. Diğer alanlarda okuma edimiyle ilgili ulaşılan bulguların izlenmesi ve verilerinin bir araya getirilmesi okuma eğitimiyle ilgilenenler için artık ciddi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gereklilik doğrultusunda elinizdeki kitapta okuma edimiyle ilgili beyin bilim, bilişsel bilim, dil bilim ve yazın bilimde ortaya konulan güncel araştırma verileri bütüncül bir biçimde, geniş bir düzlemde değerlendirilmiş böylelikle okuma ediminin çok yönlü doğasının altı çizilmiştir.

Araştırmacı tarafından 2017 yılında sunulan ve Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın danışmanlığında tamamlanan doktora tezindeki bir kısmın geliştirilmesiyle oluşturulan bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde okuma edimi fizyolojik, beyin bilimsel ve bilişsel yönleri üzerinde durularak betimlenmektedir. İkinci bölümde ise okuma eğitimine yön veren okuma edimiyle ilgili dört temel yaklaşım sorgulanmaktadır. Özellikle eytişimsel dönüşümlü okuma yaklaşımıyla ilgili bu çalışmada dile getirilen bilgiler, okuma eğitimi alan yazınına bu konuyla ilgili özgün ve derli toplu bilgi sunması bakımından dikkat çekmektedir.

 
#
Tamam