Psikolojik Test Geliştirme Ve Uyarlama Süreci; Spss Ve Lisrel Uygulamaları

32,00Liste fiyatı40,00
KÜNYE
  • Yazar : İSMAİL SEÇER
  • ISBN : 978-605-170-014-4
  • Boyut : 16 x 24
  • Sayfa Sayısı : 168
  • Baskı : 2.Baskı / 2018

**Akademik kopyası yoktur..

Psikolojik test kullanımında en ideal yöntem ölçek geliştirme süreci olmakla birlikte çeşitli nedenlerden dolayı uyarlama yapmanında oldukça yaygın bir uygulama olduğu söylenebilir. Ancak, gerek ölçek geliştirme yaklaşımı olsun gerekse de ölçek uyarlama yaklaşımı olsun her ikisi de bilimsel olarak zah-metli bir süreci içinde barındırmaktadır. Bu süreç belli işlem adımlarını ta-kip etmenin yanında belli başlı bazı etik ilke ve kurallarıda içermektedir.

İlgili literatür incelendiğinde ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinde araş-tırmacılar arasında farklı yaklaşımların ve uygulama örneklerinin olduğu görülecektir. Bu doğrultuda bu kitabın hazırlanma amacı ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerini ayrı ayrı ele alarak araştırmacılara referans olacak bir kaynak sunmaktır. Özellikle ölçek geliştirmeye ve uyarlamaya yeni başla-yanlar için önemli bir başucu kaynağı olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, SPSS ve LISREL programları aracılığıyla ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinde yapılması gereken madde analizi, güvenirlik analizleri ve açım-layıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gibi işlemler örnek uygulamalar aracılı-ğıyla daha anlaşılır bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

 
#
Tamam