Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar 2

36,00Liste fiyatı45,00
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-460-9
  • Boyut : 16x24 cm
  • Sayfa Sayısı : 305 Sayfa
  • Baskı : E-kitap / 2021
Editör/ler :

Bu kitap E-KİTAP olarak yayınlanmıştır.

〈Satın Al〉


Bir seri olarak çıkardığımız kitabımızın ikinci sayısı 10 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Uzm. Sibel Yalı ve Prof. Dr. Ahmet Şimşek tarafından sosyal bilgilerde tarihsel düşünme becerileri kaleme alınmıştır. Yazarlar, öncelikle tarihsel düşünme becerileri üzerinde durmuş, tarihsel düşünme eğitimi konusundaki referanslara yer vermiş ve öğrenci kazanımları doğrultusunda tarihsel düşünme becerilerini değerlendirmiştir. İkinci bölümde Dr. Öğretim Üyesi Döndü Özdemir Özden tarafından çevre okuryazarlığı ele alınmıştır. Bu bölümde, çevre okuryazarlığının tarihsel süreçte gelişimi, kavramsal ve kuramsal altyapısı, çevre okuryazarlığı eğitimi ve sosyal bilgiler ilişkisi analiz edilmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Üçüncü bölümde Prof. Dr. Arife Figen Ersoy tarafından tartışmalı konular, hangi konular tartışmalıdır, tartışmalı konuların öğretimsel ve toplumsal katkıları, sınıfta tartışmalı konulara nasıl yer verilmeli, tartışmalı konuların öğretiminde yaşanabilecek zorluklar ve sosyal bilgiler dersi bağlamında tartışmalı konuların yeri çerçevesinde analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Utku Özensoy tarafından eleştirel düşünme ele alınmış, eleştirel düşünmenin kavramsal ve kuramsal çerçevesi bağlamında sosyal bilgilerdeki yeri irdelenmiştir. Beşinci bölümde Doç. Dr. Emine Özlem Yiğit sosyal medya ve popüler kültür açısından sosyal bilgiler dersini analiz etmiştir. Altıncı bölümde Doç. Dr. Servet Üztemur, müze eğitimi, müze eğitiminin felsefî kuramsal temellerini açıklamış, sosyal bilgilerde müze eğitiminin mevcut durumu ve yaşanan sorunlar çerçevesinde çözüm önerileri sunmuştur. Yedinci bölümde Doç. Dr. Gül Tuncel eğitimde küreselleşme, modernite ve postmodernizm kavramlarını ele almış ve bunların sosyal bilgiler eğitimindeki doğurgularını irdelemiştir. Sekizinci bölümde Dr. Abdullah Gökdemir eğitimde ters yüz öğrenme konusuna değinerek ters yüz öğrenmenin sosyal bilgiler eğitimindeki yerini açıklamıştır. Dokuzuncu bölümde Doç. Dr. Hıdır Karaduman ve Arş. Gör. Okan Yetişensoy, sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik stratejileri TPACK, sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin rehber ilkeler ve yapılandırmacı yaklaşım açısından değerlendirmiş ve stratejilerin uygulanmasında kullanılabilecek Web. 2.0 araçlarına yer vermişlerdir. Son bölümde Dr. Sercan Bursa ve Prof. Dr. Arife Figen Ersoy, “Sosyal Adalet için Sosyal Bilgiler Eğitimi” başlığı altında öncelikle sosyal adalet kavramının kuramsal temellerine değinmiş ardından sosyal bilgiler ve sosyal adalet eğitimi arasındaki ilişkiyi irdelemişlerdir.

 
#
Tamam