Söylem, Anlam Ve Çeviri Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar

36,00Liste fiyatı45,00
KÜNYE
  • Yazar : Didem Tuna – Mesut Kuleli
  • ISBN : 978-605-170-516-3
  • Boyut : 16 x 24 cm
  • Sayfa Sayısı : 344
  • Baskı : 1.Baskı/2021
Editör/ler :

Bu kitap yalnızca E-KİTAP olarak yayınlanmıştır.

Bu kitabın E-KİTAP halini aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.

〈Satın Al〉

Göstergebilim, dil, sanat, bir sanat dalı olarak edebiyat, çeviri, dil ve çeviri eğitimi birbirleriyle organik
bir bağ içindedir. Bu alanlar, bir devinim halinde birbirlerine önemli katkılar sunmakta ve kimi zaman
dönüşümler getirmektedir. Bu dönüşümler tikel göstergeler düzeyinde kalabilirken, göstergelerin bir
araya gelerek oluşturdukları bütüncül anlam, dizge, hatta çoğuldizge seviyelerinde de karşımıza
çıkabilmektedir. Bu doğrultuda, Söylem, Anlam ve Çeviri Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar
başlıklı bu kitapta yer alan bölümler izleksel bir bütün oluşturacak şekilde dört farklı kısma ayrılırken,
çeviri teması üzerinden birbirleriyle ilişkilidir. Her bir ana kısımda yer alan bölümler, çevirinin çoğulcu
doğasının diğer akademik araştırma alanları ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde bir araya getirilerek
disiplinlerarası yaklaşımlarla sunulmuştur.

Semiotics, language, art, literature as a branch of art, translation, language, and translation
education exist in an organic bond. These elements operate dynamically to make significant mutual
contributions and sometimes bring about transformations. While these transformations may remain
at the level of particular signs, they may also appear at the level of holistic meanings, systems, and
even polysystems formed by the combination of signs. In this vein, while the chapters in
Interdisciplinary Debates on Discourse, Meaning and Translation are divided into four different parts
to give the whole a coherent thematic structure, they are related to each other through the theme of
translation. The chapters in each part are designed and brought together within the framework of the
relationships that the pluralistic nature of translation establishes with other fields of academic
research.

 
#
Tamam