Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar » Anı Yayıncılık

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

28,80indirim36,00* Fiyatlara KDV dahildir.
KÜNYE
  • Yazar : AYDIN BALYER
  • ISBN : 978-605-170-269-8
  • Boyut : 16 X 24
  • Sayfa Sayısı : 232
  • Baskı : 2./ 2019

Bu kitapta eğitim yönetimine dair durum, tarihsel süreçler ışığında ele alınmaktadır. Bu anlamda öncelikle eğitim, yönetim ve yönetimin alt boyutu olan eğitim yönetimi tanımlanmakta, yönetime bir model yardımıyla yaklaşılmakta ve eğitimin süreçleri ve işlevleri kısaca ele alınmaktadır. Daha sonra tarihsel süreçte eğitim yönetimine dair yaklaşımlar incelenmektedir. Bu kapsamda önce geleneksel örgüt ve eğitim yönetim kuramları üzerinde durulmaktadır. Geleneksel örgüt ve eğitim yönetimi kuramları verildikten sonra, eğitim yönetimine yönelik yeni bakış açıları ele alınmakta ve bu bakış açılarının öngördüğü araştırma yöntemleri değerlendirilmektedir. Eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar verilirken, daha iyi anlaşılması bakımından konu iki alt bölümde ele alınmaktadır. İlk olarak geleneksel yönetim yaklaşımlarının dayandığı pozitivist paradigma açıklanmakta ve daha sonra da yeni yönetim yaklaşımların dayandığı anti-pozitivist/yorumsamacı paradigma incelenmektedir. Konunun sonunda da her iki paradigmaya dair önerilen araştırma yöntemleri de tartışılmaktadır.

Bu kitabın hazırlanması ile her geçen gün büyümekte ve gelişmekte olan eğitim yönetimi alanının bilimsel bilgi üretimine bir katkı sağlanmış olması amaçlanmaktadır. Bazı yönetim yaklaşımlarının ülkemiz eğitim sistemi bakımından uygulanmasında güçlükler bulunmasına rağmen, bu yaklaşımların tartışılmaya başlanması önemlidir. Bu anlamda yürütülen bilimsel bir tartışmanın, bu yönetim yaklaşımların geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.