MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ve PISA » Anı Yayıncılık

Matematik Okuryazarlığı Ve Pısa

39,20indirim49,00* Fiyatlara KDV dahildir.
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-244-5
  • Boyut : 16 x 24
  • Sayfa Sayısı : 360
  • Baskı : 2.Baskı / 2019
Bu kitabın E-KİTAP halini aşağıdaki bağlantıdan temin edebilirsiniz

〈Satın Al〉

**Akademik kopyası yoktur..

Matematiğin doğuşu ve doğası gereği yaşamla iç içe olma ve insan zihninin en temel besinlerinden biri olma özelliği, matematik eğitiminin amacını en temel anlamda açıklamaktadır. Matematiksel bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanma ve gerçek yaşam durumlarını matematiksel olarak yorumlama ise matematik okuryazarlığı ile ilişkilendirilmekte ve bu gerekçe ile matematik okuryazarlığı gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemi aşikâr olmaktadır.
Özellikle bilgi ve teknolojinin hızla değiştiği günümüzde üreten toplum olabilme yönünde düşünme becerileri gelişmiş bireylere olan ihtiyaç, matematiksel düşünme becerilerinin günlük yaşam alanlarını yaygınlaştırmıştır. Tüm bunların yanında matematik okuryazarlığına verilen önemin artması Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (Programme for International Student Assessment-[PISA]) bir sonucudur.
2003 yılından bu yana bu değerlendirmeye katılan ülkemiz ne yazık ki istendik sonuçlar elde edememiştir. Bu durum, ülkemizdeki eğitim sisteminde, PISA değerlendirmesindeki ölçme alanlarında ve dolayısıyla bunlardan birisi olan matematik okuryazarlığı geliştirme yönünde iyileştirme yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kitap ile yapılabilecek iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak istenilmiştir.

“Matematik Okuryazarlığı ve PISA” kitabı ile öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve matematik eğitimi araştırmacılarına matematik okuryazarlığı ve PISA bağlamında genel bilgi kazandırmak ve matematik okuryazarlığını destekleme yönünde katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kitapta, matematik okuryazarlığı ve PISA uluslararası değerlendirmesine, PISA matematik okuryazarlığı çerçevesine, örnek PISA matematik sorusu analizlerine, matematik okuryazarlığı modelleme döngüsünde işe koşulan matematiksel yeterliklere ve bu yeterliklerin matematik öğretim ortamında desteklenme biçimlerine yer verilmektedir.
Ayrıca PISA matematik okuryazarlığı çerçevesindeki her bir matematiksel yeterlik, kuramsal bilginin yanı sıra ilkokuldan liseye kadar farklı düzeylerdeözgün olarak hazırlanmış örnek öğretim uygulamaları ile birer bölüm halinde detaylı olarak incelenmektedir.