ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA » Anı Yayıncılık

Özel Eğitim Ve Kaynaştırma

36,80indirim46,00* Fiyatlara KDV dahildir.
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-029-8
  • Boyut : 16X24
  • Sayfa Sayısı : 416
  • Baskı : 1. Baskı

Bireylerin eğitimlerine ilişkin yeni yöntem arayışları günümüzde de sürmekte, buna bağlı olarak yasa/yönetmelikler çıkarılmakta, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri-nin Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarında okutulan derslerle ilgili yeni düzen-lemelere gidilmektedir. Bu bağlamda ders kitaplarının da güncellenmesine gereksi-nim duyulmuş, bu gereksinimin bir sonucu olarak da okuduğunuz bu kitap sizler için hazırlanmıştır.

Kitap temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özel gereksinimli ço-cukların özellikleri, eğitim süreçleri ve temel kavramlar üzerinde durulmuş; ikinci bö-lümde ise özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim alabilmelerine olanak sağlayan kaynaştırma uygulamalarına değinilmiştir.

Kitap Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan geniş bir akademisyen kad-rosu tarafından kaleme alınmıştır. Yazarlar her bölümde sizlere en yeni teorik bilgileri vermenin yanı sıra, okulda yapacağınız uygulamalara, karşılaşabileceğiniz olası so-runlara ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler vermeye özen göstermişlerdir. Okuduğunuz kitabı benzerlerinden ayıran en temel özelliklerinden birisinin de bu olduğu düşünülmektedir.

Kitabın yayına hazırlanması uzun ve zahmetli bir süreç. Bu süreçte özveri ile çalı-şan yazarlara, kitabın sizlere ulaşmasında basımını üstelenen Anı Yayıncılık çalışanla-rına, tüm çalışmalarımda her zaman bana destek olan sevgili eşim Filiz’e, oğullarım Burak Yiğit ve Buğrahan Yağız’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.