SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR » Anı Yayıncılık

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar

49,60indirim62,00* Fiyatlara KDV dahildir.
KÜNYE
  • ISBN : 978-605-170-268-1
  • Boyut : 16 x 24
  • Sayfa Sayısı : 376
  • Baskı : 2.Baskı / 2019
Bu kitabın E-KİTAP halini aşağıdaki bağlantıdan temin edebilirsiniz

〈Satın Al〉

Toplumlar eskiye nazaran daha hızlı toplumsal değişme içerisindedir. Bu hızlı değişim ister istemez birçok sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler, toplumların refah seviyesinin yükselmesine katkı sağladıkları kadar birçok sosyal sorunun ortaya çıkmasına yol açmakta ya da var olan sorunları daha da kronik hale getirmektedir. Yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, istismar, şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı, suç, boşanma, bağımlılık, göç ve sosyal dışlanma gibi birçok sorun, bu hızlı değişim ve dönüşümün ürünüdür.  

İçinde yaşadığımız dünyanın birçok sosyal sorunu vardır. Örneğin işsizlik dün olduğu gibi bugün de varlığını devam ettirmekte ve toplumun genelini tehdit etmektedir. Onca mücadeleye rağmen yoksulluk azalmak yerine etkisini daha da artırmaktadır. Gelir dağılımı adaletsizliği uçurum boyutuna ulaşmış, varsıllar daha varsıl, yoksullar daha yoksul hale gelmiştir. Şiddet ve istismar hayatın her alanında eskisinden daha şiddetli hale gelmiş, gün geçmesin ki bir kadın cinayete kurban gitmesin ya da bir çocuk istismara maruz kalmasın. Ayrımcılık, özellikle de cinsiyet ayrımcılığı, birçok toplumsal sorunun nedeni olduğu kadar sonucu haline de gelmiştir. Uluslararası göç, göç alanı da vereni de etkisi altına almış ve önlenemez bir yükselişe geçmiştir. Savaşlar devam ettiği sürece bu yükselişin devam edeceği aşikârdır. En yeni ve en taze sorunlarımızdan bağımlılık, hem madde hem de dijital, birçok insanî ilişkileri sonlandırarak, bizatihi sonuç olmaktan çıkıp neden haline gelmektedir. Bütün bunlara bağlı olarak suç oranları da yükselme eğilimindedir. Diğer taraftan yaşlılığın kendisi de bir sorun alanı oluşturmakta ve en sonunda sosyal dışlanma ortaya çıkmaktadır. Aile ve eğitim bütün bu sorunlara çözüm olarak düşünülürken, sorun kaynağı haline gelmektedir.

Sosyal sorunlar çok boyutlu olup bir disiplin tarafından çözüm üretilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklikten hareketle kitabın konusunu oluşturan sosyal sorunlar, multidisipliner bakış açısıyla ele alınmış ve çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Alanında uzman akademisyenlerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu çalışmada, hem dünyanın hem de Türkiye’nin toplumsal yapısında uzunca yıllar var olan yoksulluk, işsizlik, toplumsal cinsiyet, bağımlılık, uluslararası göç, şiddet, suç, yaşlılık, sosyal dışlanma ve istismar gibi sorunlar derinlemesine analiz edilmiş, mevcut durum ele alınmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.