**Akademik kopyası yoktur!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Sınıf öğrencilerine; “Hukuk eğitimi almakta olan birey için adli psikolojinin alanı hakkında bilgi sahibi olmanın gerekli olup olmadığını tartışınız” konulu bir ödev vermiştim. Samimiyetlerinden hiç şüphe etmediğim öğrencilerin yazdıkları karşısında duygulandım ve verilen emeğin boşa gitmediğini anladım. Bu noktadan hareketle, öncelikle Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde anlattığım adli psikoloji ders programları ile adli psikoloji dersi verilen bazı üniversitelerin ders programlarını inceleyerek ülkemizin adli sistemini esas alan, kısa, öz, temel bilgileri içeren ve bilimsel nitelikte olan bir “Adli Psikoloji” kitabı oluşturmanın yararlı olacağını düşündüm. İnsan hakları ve bilim evrenseldir, ancak pratik uygulamalarda toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve yaşadıkları coğrafi konumlarından dolayı farklılıklar görülebilmektedir. Arzu edenler temel bilgiler üzerinden hareketle daha geniş bilgi kaynaklarına ulaşabilirler. Ülkemizde, adli psikoloji konusu kısa bir özgeçmişe sahip olup sürekli gelişen, değişen ve dinamik özellikler taşıyan alanlar arasında yer almaktadır. Kitap yazılırken kuramlar ve kavramlar üzerinde tartışmaktan ziyade okuyucunun konular hakkında net bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “ADLİ PSİKOLOJİ”