AHLAK ÖZGÜRLÜK VE EĞİTİM

70,00
ISBN: 978-605-170-397-8
Sayfa Sayısı: 246
Baskı: 1.Baskı/2020
Boyut: 13,5*21 cm

E-Kitap

Stokta yok

Yazar: Fatih ÖZTÜRK

**Akademik kopyası yoktur!

Bu kitap yalnızca e-kitap olarak yayınlanmıştır.

Ahlâk, özgürlük ve eğitim çağlar boyu hep insanoğlunun gündeminde yer almış ve felsefî değerlendirmelerden gündelik meselelere kadar hemen her alanda tartışma kapsamında tutulmuştur. Bu kitap bahsedilen üç kavram arasındaki ilişkiyi John Stuart Mill özelinde incelemektedir. Ahlâk-özgürlük, ahlâk-eğitim ve eğitim-özgürlük kavramları felsefe ve düşünce tarihinde genellikle ikili değerlendirmelere konu edilmiştir. Tarih boyunca eğitim çoğunlukla ahlâk kavramı ile beraber ele alınmış; özellikle modern dönemden itibaren de eğitim ve özgürlük arasındaki ilişki eğitimin özgürlüğe hem katkısı hem de onu engelleyebilmesi ya da özgür eğitimin nasıl olabileceği açılarından tartışılmıştır. Mill’in bu tartışma geleneğindeki özgün tarafı, ahlâk-özgürlük-eğitim kavramlarını üçlü bir değerlendirme ile birbirini gerektirir ve olumlar şekilde anlayıp felsefî argümanlarla gerekçelendirerek ortaya koyabilmiş olmasıdır

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.