Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları

75,00 60,00
Editör: Z. Fulya TEMEL
ISBN: 978-605-170-306-0
Sayfa Sayısı: 392
Baskı: 6.Baskı/ 2020
Boyut: 16 x 24 cm

Stok kodu: Q251VVFZ Kategoriler: ,
Yazar: Ayşe Belgin AKSOY, Ebru ERSAY, Ege AKGÜN, Elif Y. ÜSTÜN, Fatma ÜNAL, Gelengül HAKTANIR, Hülya KARTAL, Mustafa YAŞAR, N. Semra ERKAN, Ozana URAL, Özkan ÖZGÜN, Özlem ALKAN ERSOY, Z. Fulya TEMEL, Zeynep KURTULMUŞ

**Akademik kopyası yoktur…

Son yıllarda ülkemizde erken çocukluk eğitiminin gelişmesi açısından önemli çabalar sarf edilmekte, yaygınlaştırma açısından önemli adımlar atılmaktadır. Bu niceliksel iyileştirmelere paralel olarak biz eğitimciler erken çocukluk eğitiminin niteliğini de sorgulamalıyız. En etkili nitelikli hizmetin sunulmasında; eğitim ortamının, öğretmenin ve programın niteliği kaliteyi belirleyen önemli bileşenlerdir. Bu bileşenlerden birisi de aile katılımıdır. Ailenin eğitime katılımı, ev ve eğitim kurumu arasındaki ilişkiyi güçlendirir, eğitimin devamını sağlar, eğitimdeki başarıyı arttırır. Ailenin eğitime katılması yolu ile ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve becerileri artacak, daha etkili ebeveynler olarak kendilerini eğitim ekibinin bir parçası olarak algılayacaklardır.

Bu fikirler doğrultusunda oluşturulan bu kitapta aile eğitimi ve aile katılımı olmak üzere iki temel konu ele alınmıştır. Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar, kuramlar, Dünya’da ve Türkiye’deki uygulamalar, haklar ve yasalar gibi kuramsal bilgilerin yanı sıra, ailelerle çalışma stratejileri, aile eğitimi yöntem ve teknikleri ayrıntıları ile ele alınmış, uygulama örnekleri ile birlikte sunulmuştur. Aile katımı konusunda ise etkin katılımı sağlayamaya yardımcı olabilecek ilke ve teknikler açıklanmıştır.

Bu bilgiler ışığında hazırlanan bu kitap, öncelikle erken çocukluk gelişimi alanında çalışacak olan öğretmen adayları ve eğitimcilere aile katılımı, ilk ve orta öğretim kurumları ile özel eğitim ve rehberlik alanında çalışan değerli eğitimcilere ise aile eğitimi konusunda yardımcı ve destek olabilmek amacı ile hazırlanmıştır

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.