Akademik Yazma: Bilimsel Metin Oluşturma Sürecine Genel Bir Bakış

52,00 41,60

 

Editör: Gökhan ÇETİNKAYA, Özlem YOLCUSOY, Hatice ALTUN ALKAN
ISBN: 978-605-170-633-7
Sayfa Sayısı: 186
Baskı: 1.Baskı/2021
Boyut: 16 x 24 cm

Stok kodu: BZVE0SRR Kategoriler: ,
Yazar: Hakan ÖZER, Hatice ALTUN ALKAN, Hatice ALTUN EVCİ, İzzeddin AYDIN, Neslihan YAVUZ İLBAŞ, Özlem YOLCUSOY, Rahime ŞENTÜRK

**Akademik kopyası yoktur…

Bilim insanı olmanın en temel gerekliliklerinden biri bilimsel metin oluşturma becerisidir. Genç araştırmacılar lisansüstü bitirme tezlerini metinleştirme sürecinde daha önceden yapılmış ve jüri onayından geçmiş tezleri güvenilir ve geçerli bularak sıklıkla o çalışmalardaki yapıdan yönelimle kendi çalışmasını yapılandırmaktadır. Böylece yapılan yanlışlar kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Genç araştırmacıları böyle bir davranışa iten temel nedenlerden biri bilimsel metin oluşturma sürecine ilişkin yeterli Türkçe kaynak olmamasıdır. Bu kitap, bilimsel metin oluşturma sürecine birçok yönüyle ışık tutan bir içerikte yapılandırılmıştır.

Yedi bölümden oluşan kitabın ilk üç bölümünde bilimsel yazmanın temel kavramları, bilimsel metnin bölümleri ve bilimsel yazma becerilerini geliştirme izlemleri üzerinde durulmaktadır. İzleyen son dört bölümde de Türkçe ve İngilizce bilimsel metinlerde bulunması gereken dil ve anlatım özellikleri, bilimsel metinlerde gözden geçirme ve düzeltme yolları, bilimsel metinlerde uyulması gereken etik kurallar açıklanmaktadır. Bu kitabın genç araştırmacıların bilimsel metnini oluştururken karşılaşacakları birçok soruna çözüm bulabilecekleri kapsamlı ve nitelikli bir içerik taşıdığı söylenebilir. Taşıdığı bu içeriksel özellikler dolayısıyla kitabın önemi bilimsel metin oluşturma becerisi ve eğitimi konusunu içeren lisans ve lisansüstü derslere yapacağı olası katkı açısından belirginleşmektedir.

Bu kitabın araştırmacıların, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bilimsel metin oluşturma sürecinde karşılaşacakları sorunlara çözüm bulabilecekleri temel bir kaynak olduğu söylenebilir.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.