BİLİMİN DOĞASI: GELİŞİMİ VE ÖĞRETİMİ

75,00 60,00
Editör: Nilgün YENİCE
ISBN: 978-605-170-270-4
Sayfa Sayısı: 424
Baskı: Gözden Geçirilmiş 2. Baskı/2019
Boyut: 16*24 cm

100 TL ve üzeri siparişlerinize ÜCRETSİZ KARGO fırsatı!
Stok kodu: LAT4CK88 Kategoriler: , ,
Yazar: Ayşe OĞUZ ÜNVER, Barış ÖZDEN, Gül ÜNAL ÇOBAN, Kadir BİLEN, Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Mehmet ELGİN, Mustafa Serdar KÖKSAL, Nilgün YENİCE, Oğuz ÖZDEMİR, Pelin ERTEKİN, Zeki APAYDIN

**Akademik kopyası yoktur!

Tarihin en eski çağlarından bu yana pek çok toplumda geniş kitleler bilimsel aydınlanmalardan, bilim teoriğinden, bilimsel ve teknik gelişmelerden uzak tutulmuştur. İster bilim insanı olsun, ister bilimin uzağında tutulmuş farklı toplum kesimleri olsun; insanoğlu doğasında “öğrenmek ve bilmek” arzusunu hep barındırmıştır. Bu arzu aslında insanın doğasında olan meraktır. Merak, öğrenmek ve anlamak içgüdüsü olup araştırmak ve bilmek için sarf edilen çabadır. İşte bu nokta “Bilmek” ve “Bilim” kelimelerinin anlamlarının farklılaştığı yerdir. Meraktan doğan öğrenmek, bilmek, bilgi sahibi olmak insanoğluna ne denli çekici geldiyse, öğrenmenin ve bilmenin kurumsallaşmış hali olan bilim de çok defa o denli soğuk ve uzak gelmiştir. Hatta bugün bilimin kulağa “soğuk ve uzak” gelmesinin ötesinde, yer yer “düşman” olarak görüldüğüne de üzülerek tanıklık ediyoruz. Oysa bilim en sürükleyici romanlar kadar merak uyandırıcı, en güncel haberler kadar heyecan vericidir. Bireylerin ileride gerçekten özgür ve mutlu bireyler olmalarını istiyorsak bu heyecanı onlara yaşatmalıyız. Okullarımızda bilimsel düşünceyi daha iyi anlatabilmenin yollarını mutlaka bulmalı ve bilimi sevdirmeli; ayrıca bilimin herkese yetecek kadar uçsuz bucaksız bir hazine olduğunu idrak etmelerini sağlamalıyız. Bugün insanlığın vardığı uygarlık düzeyinin temelini bilimsel düşünce tarzı ve bilimsel metodlar oluşturmaktadır. Bu temel, bizim toplumumuz için daha yüksek, daha geniş anlamlar taşımaktadır. Cumhuriyet’e kadar üç yüzyıl bilim ve bilimsel gelişmelerin çok uzağında tutulan Türk Toplumu, askeri zaferlerin hemen akabinde cumhuriyetin ilanı ile birlikte bilimi ve fenni esas alan, yüksek ivmeli bir ilerleme projesi başlatmıştır. 30 Ağustos Zaferi’nin henüz ikinci yıl dönümünde, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Dumlupınar’da yaptığı konuşmasında, “Uygarlığın yeni buluşlarının ve fennin harikalarının, cihanı değişmeden değişmeye sürükleyip durduğu bir devirde, yüzyılların eskittiği köhne zihniyetlerle, geçmişe kölecesine bağlılıkla varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir ” sözüyle, bilimin toplumların ilerlemesi için bir gereklilik olduğuna vurgu yaparak, bilimi benimsemeyen toplumların çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamayacağına dikkat çekmiştir. Bugün dünyada pek çok ülke, bilimde ve teknikte çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için, fen bilimleri öğretim programlarında değişikliklere giderek, fen bilimleri öğretimi ile “Fen (Bilim) okuryazarı” bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ülkemizde de son olarak 2018 yılında yapılan değişiklikle, 3. Sınıftan 8. Sınıfa kadar okutulmakta olan fen bilimleri dersi öğretim programı yenilenmiş ve vizyonu “Tüm bireylerin Fen (Bilim) okuryazarı olarak yetişmesi ” olarak belirlenmiştir. Fen (Bilim) okuryazarı bireyler, bilgiyi araştırır, sorgular ve zamanla değişebileceğini kendi akıl gücü, yaratıcı düşünme ve yaptığı araştırmalar sonucunda fark eder. Bilginin zihinsel süreçlerde işlenmesinde, bireyin içinde bulunduğu kültüre ait değerlerin, toplumsal yapının ve inançların etkili olduğunun farkındadır. Kısacası, bilim okuryazarı bireyler, bilimsel bilginin ne olduğu, nasıl üretildiği ve süreç içerisinde nasıl geliştiğini kapsayan “Bilimin Doğası” kavramını anlayabilen bireylerdir. Bu bireylerin yetişmesinde büyük rol oynayan öğretmenlerin, üniversiteden mezun olmadan bilimin doğası anlayışlarının geliştirilmesi ve eksik olan yönlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. xvi Bu kitap, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve öğretmenlerin bilime ve bilimin doğasına olan bakış açılarını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Eski çağlardan günümüze tarihsel bir bakış içerisinde ve bilim felsefesi ışığında, bilimin ne olduğu, bilimin doğasının ortaya çıkışının ve değişen yüzünün yansıtıldığı, bilimin doğasının nasıl öğretileceği ve sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin öneminin açıkça ifade edildiği; bilimsel bilgi üretiminde gözlemin oynadığı rolün açıklandığı, bilimin toplumsal katılım açısından irdelendiği, bilimin doğasının öğretiminde kullanılan etkinliklerin tanıtıldığı ve son olarak öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin özetlendiği “Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi” kitabı alanında uzman akademisyenlerin özverili çalışmaları sonucunda ortaya konmuştur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilime ve bilimin doğasına olan bakış açılarını değiştirme konusunda Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağı inancıyla hazırlanan kitabın bilim ve bilimin doğası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans ve lisansüstü öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yararlı olacağı ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “BİLİMİN DOĞASI: GELİŞİMİ VE ÖĞRETİMİ”