DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

75,00 60,00
Editör: Fatma Susar Kırmızı
ISBN: 5546465
Sayfa Sayısı: 545
Baskı: 1.Baskı/2021
Boyut: 16 x 24

Yazar: Ahmet ALTUĞ, Bilge BAĞCI AYRANCI, Cenan İŞÇİ, Esra ÇETİN ALTINTAŞ, Fatma SUSAR KIRMIZI, Firdevs GÜNEŞ, İbrahim Halil YURDAKAL, Nevin AKKAYA, Ömer KEMİKSİZ, Ruhan KARADAĞ, Sabri SİDEKLİ, Şahin KAPIKIRAN, Sayım AKTAY, Süleyman Erkam SULAK, Üzeyir SÜĞÜMLÜ

** Akademik kopyası yoktur!

Bilgi çağı ile birlikte teknolojik ilerlemeler insanlık tarihini derinden etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Hızlı değişim siyaset, ekonomi, eğitim vb. birçok sistemi yeniden yapılandırmamıza yol açmıştır. Özellikle değişimin temel kaynağı olarak görülen Z ve ALPHA kuşakları eğitim sistemleri içerisinde olduğundan söz konusu dönüşümün eğitime etkisi daha fazla hissedilmektedir.

Teknoloji ve teknolojinin getirileri olan WEB 3.0 ve metaverse (sanal gerçeklik) gibi olgular bu dönüşümü daha da hızlandıracaktır. Bu dönüşüm eğitimdeki temel kavramları da etkilemektedir. Türkçe öğretiminin öğrenme alanları olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma da bu dönüşümden etkilenerek yerini dijital dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya bırakmaktadır. Tablet, akıllı telefon, akıllı saat gibi teknolojik araç-gereçlerin yayılması eğitim-öğretim faaliyetlerini ister istemez dijitalleştirmektedir. Bunun yanı sıra 2019 sonu itibarıyla tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını ile birlikte eğitimde dijitalleşme daha da hız kazanmıştır.

Bu kitap, eğitimdeki dijital dönüşümü dikkate alarak hazırlanmış olup konu başlıkları gelecekte uygulanacak olan eğitim-öğretim süreçlerine temel teşkil etmektedir. Kitap aynı zamanda Türkçe öğretimi alanında çalışan tüm bilim insanları için kaynak bir eser olma niteliğindedir.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.