**Akademik kopyası yoktur!

Dizgeli eğitim; eğitimin, dizge (sistem) yaklaşımına ve olabilirlik felsefesine göre yapılandırılması şeklinde düşünülebilir. Bu eğitim modeli; kırk yılı aşan eğitim deneyimlerime, Türkiye’deki ve ilerlemiş bazı ülkelerdeki eğitim birikimlerine, insanın hazırbulunuşluk düzeyine ve doğal yapıdaki değişmelere, Türkiye’nin ekonomik, politik, toplumsal yani kültürel gerçeğine, çağdaş bilim, sanat ve düşüncedeki gelişmelere dayandırılarak oluşturulabilir. Böyle bir yaklaşımda bilim önemli bir değişken olarak ele alınabilir; çünkü ondaki hızlı gelişme ve değişmeler tüm yaşamı etkiledi. Eğitime bakışı farklılaştırdı. Bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler kolaya ve yanlış bir yöntemi benimseyerek bilimsel sonuçları dışarıdan alıp aynen uygulamaya kalkıştılar. Böyle davranmayı bilim sandılar. Bunun sonunda yeni ve beklenmedik sorunlar ortaya çıktı. Bocalayıp kaldılar, çünkü yaptıkları bilime tersti. Tutumlarını sorgulayacaklarına, tutup bilime karşı olumsuz yargılar oluşturdular.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “DİZGELİ EĞİTİM”