**Akademik kopyası yoktur!

Eğitim teknolojisi eğitim bilimleri ile eğitim uygulamaları arasında işlevsel bütünlük sağlayan bir disiplindir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında eğitimde bilim ve teknoloji ortak bir önem kazanmaktadır. Eğitim bilimleri bugün çok boyutlu ve özgün bir gelişim süreci içindedir. Eğitim teknolojisi ise başlangıçtaki eğitim araçları anlayışı sınırlılığından günümüzde performans mühendisliği kavramına erişmiş, özgün bir disiplin durumuna gelmiş bulunmaktadır. Eğitim bilimlerinde üretilen bilimsel bilgileri işlevsel bir yapıda bütünleştirerek uygulamaya dönüştürmeyi esas alan eğitim teknolojisi disiplininin ilgili çevrelerce çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu kitap eğitim teknolojisini temel boyutları açısından tanıtmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “EĞİTİM TEKNOLOJİSİ”