“EĞİTİMDE KLİNİK DENETİM Zümre Temelli Klinik Denetim Modeli” isimli kitap, eğitim yöneticilerine, öğretmenlere, akademisyenlere, lisans ve lisansüstü eğitim öğrencilerine ve diğer ilgililere Türk Eğitim Sisteminin başat alt sistemlerinden biri olan Denetim Alt Sistemi ile ilgili geçmişten günümüze ortaya çıkan paradigmalar çerçevesinde yapılan uygulamalar ve akademik yaklaşımlar açısından bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Kitapta, Türk Eğitim Sistemi Denetim Alt Sisteminin Cumhuriyet döneminde amaç, yapı ve süreç boyutunda oluşturulmuş mevzuatı karşılaştırmalı olarak verilmiş; yapılan denetim uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri irdelenmiştir. 

Eğitim sistemlerinin denetsel açıdan mevcut halde ve gelecekte etkili ve verimli işleyişini sağlamak için çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu kitapta, bu yaklaşımlardan “Klinik Denetim” ele alınmış, farklı klinik denetim modelleri bütünlük içinde incelenmiştir.

Kitabın son bölümünde kuram ve uygulama çerçevesinde oluşan kanaatlerden, Türkiye’de yapılan araştırma sonuçlarından, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalında akademisyenlik yaşantısı içinde öğretmenlerle, okul yöneticileriyle ve müfettişlerle yürütülen lisansüstü derslerdeki karşılıklı değerlendirmelerden, özellikle “Eğitim Denetimi” derslerinde yürütülen tartışmalardan, bu konuda yaptırılan lisansüstü proje ve tezlerden ilhamla öğretmen ve ders denetimi ile ilgili olarak “Zümre Temelli Klinik Denetim” modeli önerilmiştir. Bu model, ne “sihirli bir değnek” ne de “bir reçete”dir. “Zümre Temelli Klinik Denetim Modeli”nin tasarımında öncelikli amaç, zümre temelinde ders ve öğretmen denetimi; rehberlik ve işbaşında yetiştirme konusunda katılımcıların inandığı, gönüllülükle ve ikna olarak katıldığı, ihtiyaçtan hareket eden, uygulanabilir, öğrenme ve öğretme sürecini güçlendirebilecek, tarafların ve bütünde okulun gelişimine katkı sağlayabilecek bir sürece ilham kaynağı olmaktır.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “EĞİTİMDE KLİNİK DENETİM”