KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI TASARIMI VE YÜRÜTÜLMESİ

117,00 93,60
Çeviren: Emin AYDIN, Esra BUKOVA GÜZEL, Murat BURSAL, Sencer ÇORLU, Yüksel DEDE, Ali DELİCE, Selçuk Beşir DEMİR, Fatih GÜNGÖR, Mustafa Serdar KÖKSAL, Semiha KULA ÜNVER, Murat PEKER, Süleyman YAMAN
Çeviri Editörü: Yüksel DEDE, Selçuk Beşir DEMİR
ISBN: https://www.surelikitap.com/tr/kitap/karma-yontem-arastirmalari-tasarimi-ve-yurutulmesi-9786055213701
Sayfa Sayısı: 346
Baskı: 4.Baskı / 2020
Boyut: 18,5 x 23 cm

Stok kodu: L30SD2YY Kategoriler: ,
Yazar: John W. CRESWELL, Vicki L. PLANO CLARK

** Akademik Kopyası Yoktur!

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı karma yöntem desenlerini kullanarak çalışmaları yürütmektedir. Bu kitap, bir karma yöntem çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik hem bir başlangıç hem de ayrıntılı bir değerlendirme niteliğindedir. Karma yöntem araştırmaların doğası, kuramsal ve felsefi temelleri, desenleri, veri toplama süreci, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, karma yöntem araştırmaları alanında temel referans kaynakları arasında yer almaktadır. Bu eser, dokuz ana bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmaların Doğası 2. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri 3. Bölüm: Karma Yöntem Desen Seçimi 4. Bölüm: Karma Yöntem Desenlerine Örnekler 5. Bölüm: Karma Yöntem Çalışmasına Giriş 6. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Toplama 7. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarında Verilerin Analizi ve Yorumlanması 8. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmasını Yazma ve Değerlendirme 9. Bölüm: Özet ve Öneriler

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.