Bu kitap yalnızca e-kitap olarak yayınlanmıştır.

Değişen dünyamızın sosyal, kültürel, ekonomik vb. zorlukları ile başa çıkabilmek için ülkelerin her yaştaki vatandaşlarına nitelikli bir eğitim vermesi kaçınılmazdır. Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasında her alanda devam eden rekabet, dünyada sürekli bir değişim ve gelişime neden olmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmenin yegâne yolu, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilecek eğitimli ve başarılı nesiller yetiştirmekten geçmektedir.

Değerli okurlara sunulan bu kitapta; PISA, TIMMS gibi uluslararası değerlendirme sınavlarında başarılı ülkelerin yanı sıra eğitim alanında sürekli yenileşme çabası içinde olan 25 farklı ülkenin eğitim sistemi ile Türk eğitim sistemi karşılaştırılmıştır. Ülkelerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak adına ortak başlıklar belirlenmiş ve her ülke aynı alt başlıklara bağlı kalınarak değerlendirilmiştir. Kitap, küresel çapta eğitim sisteminde istenilen akademik başarılara sahip olabilmek için bu alanda yapılan yeniliklere, benzerlik ve farklılıklara yer verip karşılaştırmalar yaparak, ülkemizin eğitim sistemine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu kitapta yapmaya çalıştığımız gibi karşılaştırmalı eğitim çalışmaları; uluslararası sınavlarda ve küresel refah endekslerinde lider olan ülkeleri tanımaya, eğitim sistemlerinde reform yapılması gereken alanları ve evrensel iyi örnekleri görmeye, bireylere ve yönetenlere küresel bakış açısı kazandırmaya, bireyin kendini gerçekleştirebileceği ideale yakın sistemlerin tasarlanmasına yardımcı olabilmektedir.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ”