NESNELERİN İNTERNETİ

70,00
e-ISBN: 978-605-170-437-1
Sayfa Sayısı: 176
Baskı: 1. Baskı/2021
Boyut: 19,5*27,5 cm

E-Kitap

Stokta yok

Kategoriler:
Yazar: Abdullah Alper EFE, Mehmet Akif OCAK

**Akademik kopyası yoktur!

Nesnelerin İnterneti (NİT) çok sayıda gömülü cihazın internete bağlanmasıyla ortaya çıkan yeni yaklaşımı tanımlar. İnternete bağlanan bu cihazlar insanlarla ve diğer şeylerle (nesnelerle) iletişim kurarlar. Önemli bilgileri verilerin işlendiği ve analiz edildiği bulut depolama ve bulut bilgi işlem kaynaklarına yollarlar. Günümüzde bulut bilişim teknolojisinin ucuzluğu ve artan cihaz bağlantıları NİT’e olan eğilimi çoğaltmıştır. NİT teknolojisinin lojistikten akıllı tarıma, güvenlik uygulamalarından sağlığa kadar pek çok alanda kullanımı artmaktadır. Yeni nesil geliştirme kartlarının devre tasarımı ve kodlamaya getirdiği kolaylıklar ve veri analiz hizmeti sunan platformların yaygınlaşması NİT uygulamalarının yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Başka bir deyişle, NİT uygulamalarının gelişmesi, profesyonel tasarım gerektirmeyen ve karmaşık kod yazımını en aza indiren bir anlayışı ortaya çıkararak NİT projelerinin hızlı ve kolay yapılmasına olanak tanımıştır. Bu kitaptaki uygulamalarda Arduino’ya bağlanan ESP8266 modülü Nesnelerin İnterneti (NİT) çok sayıda gömülü cihazın internete bağlanmasıyla ortaya çıkan yeni yaklaşımı tanımlar. İnternete bağlanan bu cihazlar insanlarla ve diğer şeylerle (nesnelerle) iletişim kurarlar. Önemli bilgileri verilerin işlendiği ve analiz edildiği bulut depolama ve bulut bilgi işlem kaynaklarına yollarlar. Günümüzde bulut bilişim teknolojisinin ucuzluğu ve artan cihaz bağlantıları NİT’e olan eğilimi çoğaltmıştır. NİT teknolojisinin lojistikten akıllı tarıma, güvenlik uygulamalarından sağlığa kadar pek çok alanda kullanımı artmaktadır. Yeni nesil geliştirme kartlarının devre tasarımı ve kodlamaya getirdiği kolaylıklar ve veri analiz hizmeti sunan platformların yaygınlaşması NİT uygulamalarının yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Başka bir deyişle, NİT uygulamalarının gelişmesi, profesyonel tasarım gerektirmeyen ve karmaşık kod yazımını en aza indiren bir anlayışı ortaya çıkararak NİT projelerinin hızlı ve kolay yapılmasına olanak tanımıştır. Bu kitaptaki uygulamalarda Arduino’ya bağlanan ESP8266 modülü ve NodeMCU geliştirme kartı kullanılmıştır. Analitik platformu olarak ise Google Firebase, ThingSpeak kullanılmıştır.ve NodeMCU geliştirme kartı kullanılmıştır. Analitik platformu olarak ise Google Firebase, ThingSpeak kullanılmıştır.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.