**Akademik kopyası yoktur!

Kitabın bu basımında, alanyazında yer alan bilişsel hedef gruplandırılmasındaki güncellemelere paralel değişikliklere ve güncellemelere yer verilmiştir. Ayrıca tasarımın değerlendirilmesi de güncellenmiştir. Kitabın tümünde ise ipuçları ve örnekler güncellenmiştir.

Kitapla ilgili olarak okuyuculardan gelen genel anlamdaki olumlu bildirimler nedeniyle kitabın bu basımında, ilk basıma epeyce sadık kalınmış, bölüm başlıklarında ve içerikte değişikliğe pek gidilmemiştir. Ancak kitabı gözden geçirirken öğrencilerden ve öğretim elemanı olan meslektaşlarımın görüşlerinden almış olduğum bildirim yoluyla toplanan verilerden yararlanılmıştır. Yeni baskıda, kitabın anlaşılabilir bir dille okunabilmesi yönünde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler hem anlam bakımından hem de kitapta sunulan örnekler çerçevesindedir.

Kitabın bu baskısında, kitabı baştan sona okuyarak anlaşılabilir bir dille yazılması yönünde katkılarda bulunan sevgili öğrencim Demet Gülçiçek Esen’e teşekkürlerimi sunarım. Kitabın düzeltilmesini, gerek sözle gerekse elektronik posta yoluyla sundukları olumlu ya da düzeltici önerileri ile destek sağlayarak kolaylaştırmaları nedeniyle meslektaşlarıma, diğer öğrencilerime ve okuyucularıma teşekkürlerimi sunarım.

Tüm titizliğime rağmen kitabın herhangi bir kısmında bulunabilecek hatalara ilişkin sorumluluğu üstlenmekteyim. Bununla birlikte siz okuyucularımın mektup, telefon ya da elektronik posta aracılığıyla fikirlerinizi ve önerilerinizi paylaşmanızla oluşacak rehberliğinizin, kitaptaki hataları düzeltme yönünde şahsıma cesaret vereceğini paylaşmak isterim. Böylece kitabın, siz okuyucularımın beklentilerine daha uygun hale gelmesine yine sizin katkılarınızın yön vereceğini düşünüyorum.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “ÖĞRETİM TASARIMI”