**Akademik kopyası yoktur!

Bu kitap yalnızca e-kitap olarak yayınlanmıştır.

Okuma edimi, yaşamın her alanında başvurulan temel iletişim yeterliliklerden biridir. Her geçen gün yeni bir okuryazarlık türü tanımlanmakta ve tanımlanan her okuryazarlık türüyle okuma ediminin niteliklerine yenileri eklenmektedir. Devletler, vatandaşların bu nitelikleri karşılayan okuma becerileriyle donanması için önemli yatırımlar yapmakta, ciddi desteklemelerde bulunmaktadır. Dil eğitimi alanına okuma edimiyle ilgili araştırmalar öncülük etmekte, okuma eğitimi alan yazını da günden güne genişlemekte ve derinleşmektedir.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “OKUMA EDİMİ”