ORTAOKUL PROGRAMI 5-8. SINIFLAR: TÜRKÇE-SOSYAL BİLGİLER

59,00 47,20
Editör: Özer DAŞCAN
ISBN: 978-605-170-335-0
Sayfa Sayısı: 256
Baskı: 1. Baskı/2020
Boyut: 19,5*27,5 cm

Stok kodu: DKOTBFPY Kategoriler: , ,

**Akademik kopyası yoktur!

Bu kitapta, MEB’in hazırladığı 2018 Ocak ayında güncellenen Ortaokul (5-8. Sınıf) Ders Programları yer almaktadır. Programlarda 2020 Ocak ayına kadar yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü kısımlarında, programlarla ilgili açıklamalar ve ders öğretim programlarına, dördüncü kısımda ise mevzuat ve programların işleyişine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabın, Birinci, İkinci ve Üçüncü kısımlarında; sırasıyla Türkçe Öğretim Programı, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri Öğretim Programı, Seçmeli Okuma Becerileri Öğretim Programı, Seçmeli İletişim ve Sunum Becerileri Öğretim Programı, Drama Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı, Seçmeli Hukuk ve Adalet Öğretim Programı, Seçmeli Halk Kültürü Öğretim Programı, Seçmeli Düşünme Eğitimi Öğretim Programı, Seçmeli Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı, Seçmeli Şehrimiz … Öğretim Programı’na yer verilmiştir. Dördüncü kısımda ilgili mevzuat ve açıklamalar olarak; Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi, Belirli Gün ve Haftalar çizelgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge aktarılmıştır. Kitabın benzerlerinden farklılığı, program geliştirilmesinde temele alınan yaklaşım ve modellere ilişkin açıklamalara ve eğitimcilerin ihtiyaç duyabileceği temel mevzuata yer vermiş olmasıdır. Kitabın, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarına yararlı olacağı ve mesleki gelişimlerine katkı sunacağı düşünülmektedir.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.