**Akademik kopyası yoktur!

Bu anı kitabı, Prof. Dr. Hüseyin Korkut’un bir bilim insanı olarak Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında ve ÜAK’taki verdiği hizmetlerine bir gönül borcunu yerine getirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. İçerik, bilimsel çalışmalarla sınırlı tutulmuş ve kitapta yer alan yazarlar Prof. Dr. Korkut’un öğrencileri, mesai arkadaşları ve Eğitim Yönetimi alanında akademik çalışmalar yapanlar arasından seçilmiştir. Birinci Bölümde Prof. Dr. Hüseyin Korkut’un hayatı, İkinci Bölümde Eğitim Yönetimi alanı ile ilgili bilimsel eserler, Üçüncü Bölümde ise Prof. Dr. Hüseyin Korkut Hocamız ile ilgili anılara yer verilmiştir.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/uluslararası bir yayınevidir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Farklı alan konularında birçok yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayımlamıştır.