SPSS İLE TEMEL VERİ ANALİZLERİ

78,00 62,40
ISBN: 978-605-170-310-7
Sayfa Sayısı: 320
Baskı: Genişletilmiş 2. Baskı / 2019
Boyut: 18*25,5 cm
100 TL ve üzeri siparişlerinize ÜCRETSİZ KARGO fırsatı!
Stok kodu: 90XWI3K3 Kategoriler: , ,
Yazar: Murat BURSAL

**Akademik kopyası yoktur!

Bu kitapta aşağıda listelenen SPSS analizlerinin tüm aşamaları ve her analiz için gerekli varsayım testleri renkli SPSS ekran resimleri ile tanıtılmıştır. Analizlerin tanıtımı sırasında anlaşılırlığı artırmak adına her analiz türü için okurlara renkli metin kutularında anahtar bilgiler, ikazlar ve hatırlatmalar sunulmuş ve sonuçların APA yazım stilinde nasıl rapor edileceği gösterilmiştir. Ayrıca her analiz türü için ortaya çıkabilecek farklı senaryoların nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağını göstermek için bölüm sonlarında çok sayıda çözümlü örnek uygulamalar verilmiştir.

Kitapta tanıtılan SPSS analizleri:

 1. Bölüm: SPSS Tanıtım, SPSS Dosyasına Veri Girişi ve SPSS Genel Ayarları

 2. Bölüm: SPSS ile Betimsel Analizler ve Veri Düzenleme Komutları

 3. Bölüm: SPSS ile Normallik Varsayımı Analizi

 • Kolmogorov-Smirnov & Shapiro-Wilk Normallik Testleri

 1. Bölüm: SPSS ile T Testleri

 • Tek-Örneklem T Testi

 • Bağımsız Örneklem T Testi (2 Bağımsız Örneklem)

 • Bağımlı Örneklem T Testi (2 İlişkili Örneklem)

 1. Bölüm: SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

 • Tek-Yönlü ANOVA & Welch Testi (k Bağımsız Örneklem)

 • Post-Hoc Testleri (Tukey HSD & Games-Howell)

 1. Bölüm: SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri

 • Tek-Örneklem Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

 • Mann-Whitney U Testi (2 Bağımsız Örneklem)

 • Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi (2 İlişkili Örneklem)

 • Kruskal-Wallis H Testi (k Bağımsız Örneklem) & İkili Karşılaştırmalar

 1. Bölüm: SPSS ile Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi

 • Pearson & Spearman & Kendall’s tau-b Korelasyon Katsayısı

 • Dörtlü (ϕ) Korelasyon Katsayısı & Cramer V Katsayısı

 • Kısmi & Çoklu Korelasyon Katsayısı

 • Regresyon Denklemi Oluşturma & Saçılma Diyagramı Çizme

 1. Bölüm: SPSS ile Frekans Analizi (Ki-Kare Testleri)

 • Ki-Kare Uyum Testi & Ki-Kare Bağımsızlık Testi

 • Fisher’s Exact (Kesin) Testi

 1. Bölüm: SPSS ile Geçerlik Analizi (Açımlayıcı Faktör Analizi[AFA])

 • Çok Faktörlü Yapılarda Dik Döndürme (Varimax) ve Eğik Döndürme (Direct Oblimin)

Tekniği ile AFA

 • Tek Faktörlü Yapılarda AFA

 1. Bölüm: SPSS ile Güvenirlik Analizi (Cronbach Alfa Katsayısı Hesaplama)

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “SPSS İLE TEMEL VERİ ANALİZLERİ”