TOPLUMSAL DİLBİLİM, DİYALEKTOLOJİ VE AĞIZBİLİM SÖZLÜĞÜ

120,00 96,00
ISBN: 978-605-170-691-7
e-ISBN: 978-605-170-692-4
Sayfa Sayısı: 400
Baskı: 1. Baskı/2021
Boyut: 13,5*19,5 cm

100 TL ve üzeri siparişlerinize ÜCRETSİZ KARGO fırsatı!
Yazar: Kerim DEMİRCİ

Türkiye’de geleneksel olarak diyalektolojiye ve onun alt dalı olarak gelişen ağızbilime, son zamanlarda ise toplumsal dilbilime yoğun bir ilgi olduğu hâlde bugüne kadar yalnızca bu alanlara hitap eden bir terminoloji sözlüğü hazırlanmamıştır. Bizim tespitimize göre dünyada İngilizce olarak yazılmış yalnızca iki sözlük vardır. Bu çalışmamız, ülkemizde sadece zikredilen alanların terimlerini içeren ilk sözlüktür. Sözlük ihtiyacını giderebilmek amacıyla hazırladığımız çalışmamıza, hâlihazırda kullanımda olan yüzlerce terimin yanında, ele aldığımız alanların akademik anlamda terminolojisine henüz girmemiş olan birçok terimi dâhil ettik. Terminolojide kullanılmasını önerdiğimiz terimlerden bazıları şunlardır; arz-rica hiyerarşisi, aforizma dürtüsü, antistandart tutum, dil dostluğu, dilinden utanma, duygu ekleri, edimsel atmosfer, inandırıcılık değeri, deyim kullanımını özendirme, diyalektolojik görünüm yanılsaması, bireysel dil-bağımsız dil çizgisi, standartlaşma paradoksu, zoraki dezavantaj, uygun ses beklentisi, sen deme eşiği, şanslı kelimeler, şanssız kelimeler, yazım sembolizmi, yörüklük vurgusu, atasözü kullanımını özendirme, Mobil Olmayan Yaşlı Kırsal Kadınları [MOYKKA ‘NORF’], kurum çaresizliği, yanıltıcı akrabalık hitapları, toplumsal değişke hiyerarşisi, asimetri ihlali vs. Temel amacımız, ortak bir terminoloji oluşturmaya katkıda bulunmanın yanında, kapsadığımız disiplinler üzerine çalışmalar yapan araştırmacıların hizmetine, geniş kapsamlı ve kolay anlaşılan bir terimler sözlüğü sunmaktır. Bunu yaparken dilimizin sade, örneklerimizin anlaşılır ve üslubumuzun okuyucu dostu olmasına özen gösterdik. Sözlüğün sonuna ilâve ettiğimiz İçindekiler mahiyetindeki Türkçe-İngilizce İndeks vasıtasıyla, aranan terimlerin kolaylıkla bulunmasını hedefledik.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “TOPLUMSAL DİLBİLİM, DİYALEKTOLOJİ VE AĞIZBİLİM SÖZLÜĞÜ”