Bu kitap yalnızca e-kitap olarak yayınlanmıştır.

Eğitimi bugünkü düzeyine eriştiren yolun taşlarını çok sayıda eğitimci ve eğitimbilimci döşedi. Türkiye’de ve dünyada, eski çağlardan günümüze dek, söz konusu eğitimci, eğitimbilimci, bu alana kuram ve uygulama düzeyinde ışık tuttu, katkı sağladı. Onların yanı sıra Atatürk gibi önderler, ülkelerinde çağının çağdaşı bir eğitim sistemini kurdu; Saylan gibi eğitim öncüleri, avantajsız çocukların, özellikle kız çocuklarının eğitimi için olağanüstü bir çaba gösterdi.

Örgün eğitim dönemi öncesinin plansız, örgütsüz, genel, yaygın ve bireysel eğitim uygulamalarının baskın olduğu ve eğitim, felsefe, psikoloji, din, ahlak, dil, edebiyat gibi disiplinlerin birlikte ele alındığı yılların filozof, düşünür, sanatçı ve edebiyatçılarının da eğitime önemli katkıları oldu.

Bunların yanı sıra günümüze dek yaşanan süreçte kimi düşünürler, sosyal psikologlar, toplumbilimciler, insanbilimciler ve dil kuramcıları, eğitim için alt yapı oluşturan bilgi ve bulgular ortaya koydu.

Bu kitap, işte o eğitimci, eğitimbilimci, eğitim önderleri ve öncülerinin öne çıkanlarını tanıtmaya çalışıyor.

Yorum/Değerlendirme

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Be the first to review “TÜRK VE DÜNYA EĞİTİMCİLERİ”