Nietzsche’nin Sosyolojisi

%20 İndirim
225,00 TL 180,00 TL
ISBN: 9786051709253
Kategori: Sosyoloji
Nietzsche’nin Sosyolojisi Nietzsche’nin Sosyolojisi Nietzsche’nin Sosyolojisi
Kalan Stok Sayısı:255
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL
Bu eser, sosyolojide ihmal edilmiş bir düşünür sosyolog olan Nietzsche’ye ve onun sosyolojisine odaklanmıştır. Bu kitap, dünyada Nietzsche’nin sosyolojisi üzerine yazılmış ilk kapsamlı metindir. Bu yapıtta, sosyolojinin ustalarından biri olan Nietzsche’nin entelektüel portresine, Schopenhauer, Wagner, Goethe ve Grek felsefesiyle olan bağlantısına, metodolojisine, eleştiri silahına, bilime tedirgin gözlerle bakışına, çağının ruhuyla bitmeyen kavgasına, çekiçle sosyoloji yapma tarzına, putlarla mesafeli ve gerilimli dansına, ilerleme ve hakikat putuna bakışına, yorumun gücüne, küçük şeyleri önemsemesine, modernliğin genel manzarasına, yuvası olan kente, politik katılığı olarak devlete, politik kaleleri olan demokrasi ve sosyalizme, kültürel dokusunu süsleyen Hristiyanlığa ve ahlâka, nihilizmin yükselişine, modern toplumu kaplayan sürü insanına, yeni değerler inşa edebilen üstinsana, güç istencine ve ebedî dönüşe ilişkin yaptığı sıra dışı analizleri ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, ayrıca onun üvey çocuklarına (Weber, Simmel, Freud, Heidegger ve Marcuse’ye) ve öz çocuklarına (Foucault, Lyotard, Baudrillard, Deleuze ve Derrida’ya) yer verilmiş, onun eczanesi ön plana çıkartılmış, hayatımızı mahveden sistem reçetelerini yırtıp atmasına vurgu yapılmış, bireyi, hayatı, toplumu ve dünyayı değiştirmek için önerdiği ilgi çekici reçeteden söz edilmiştir.
İnsanlığın genel manzarasını ve dünyanın irrasyonel durumunu Nietzsche’nin gözlerinden daha iyi görmek, Nietzsche ile insanın ve dünyanın sıkıntılarını daha iyi duymak, Nietzsche’nin burun delikleriyle modern toplumun çürümesini ve onun yol açtığı kötü kokuları daha iyi almak isteyenlere… Tabularla, putlarla, kalıplarla, belirli terimlerle (yapı, kurum gibi) ve izmlerle (pozitivizm, kapitalizmle) yol yürüyen, teorik ve metodolojik kriz içinde olan sosyoloji çizgisinin dışına çıkmayı düşünenlere… Bireye yönelen, bireyi anlayan, hayata dokunan ve gündelik hayatın detaylarına odaklanan sosyoloji anlayışını önemseyenlere… Sosyolojiye daha geniş bir perspektiften bakmak, çağdaş sosyolojideki teorik tartışmaları ve günümüzde sosyal teoride öne çıkan teorileri, özellikle de post-yapısalcılığı ve postmodern teoriyi doğru anlamak isteyenlere… “Şen sosyoloji”yi merak edenlere…
Nietzsche’nin Sosyolojisi Nietzsche’nin Sosyolojisi 9786051709253 Nietzsche’nin Sosyolojisi