Metodoloji/Araştırma/İstatistik

Meta-Analize Giriş
%20,00
Araştırma Yöntemleri : Desen ve Analiz
%20,00
SPSS İle Temel Veri Analizleri
%20,00
Tez Nasıl Yazılır
%20,00
Eylem Araştırması El Kitabı
%20,00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
%20,00
Nitel Araştırmaya Giriş
%20,00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
%20,00
SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi
%20,00
Akademik Etik ve Liyakat
%20,00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
%20,00
Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi
%20,00
100 Soruda Nitel Araştırma
%20,00
Cma ile Meta Analiz Uygulamaları
%20,00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
%20,00
Genellenebilirlik Kuramı ve Uygulaması
%20,00
Meta-Tematik Analiz Örnek Uygulamalar
%20,00
Örneklerle R Uygulamaları
%20,00
Meta-Thematic Analysis in Research Process
%20,00
Karakter ve Değerler Eğitimi
%20,00
Akademik Yazma
%20,00
170,00 TL 136,00 TL
Anı Yayıncılık
Sosyal Bilimler İçin R'a Giriş
%20,00
Etnografın El Kitabı
%20,00
Nitel Araştırmalarda Etik
%20,00
NVivo İle Nitel Veri Analizi
%20,00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
%20,00
Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama
%20,00
Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri
%20,00
Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır
%20,00